Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Svrha “eKonsultacija” je da se građanima omogući pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesima donošenja pravnih akata.
eKonsultacije pružaju mogućnost građanima da se njihov glas uvaži prilikom izrade zakonskih i drugih propisa.
Pokrenuta web aplikacija eKonsultacije
Pokrenuta web aplikacija eKonsultacije
Građani Bosne i Hercegovine imaju priliku da aktivno učestvuju u procesu javnih konsultacija

Bh. građani imaju priliku da aktivno učestvuju u procesu javnih konsultacija

Bosna...

Javna
Informativna
Kampanja

Značaj važnosti kreiranja javnih politika u suradnji sa civilnim društvom.

Analiza
Institucionalnih
Mehanizama

Analiza institucionalnih mehanizama za saradnju sa civilnim društvom

Edukacija
Državnih
Službenika

Jačanje kapaciteta državnih službenika za uključenje u dijalog sa civilnim društvom

Studijska
Putovanja

Učenje iz iskustva drugih

Vijesti