Projekat "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH" identificirao je potrebu da se provede niz međusobno povezanih aktivnosti, konstruisanih za jačanje kapaciteta i znanja službenika.

 

Provedba CBGI projekta se fokusira na slijedeće aktivnosti:

 

• Asistiranje u procesu revizije Sporazuma između Vijeća ministara BiH i civilnog društva;
• Asistiranje institucijama vlasti u BiH u daljnjem razvoju i jačanju institucionalnih mehanizama na saradnju sa predstavnicima civilnog društva;
• Aktivnosti za izgradnju kapaciteta vladinih tijela odgovornih za saradnju sa predstavnicima civilnog društva; i
• Aktivnosti za pružanje tehničke pomoći u provedbi Akcionog plana za provedbu revidiranog sporazuma.

 

Projekat CBGI – Faza II predstavlja nastavak projekta CBGI projekta – Faza I. EU finansira projekat „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ u iznosu od 297,820.00 eura iz sredstava IPA 2012: Program za BiH u okviru IPA komponente tranzicione pomoći i izgradnja institucija. Cilj projekata je jačanje kapaciteta i znanja državnih službenika kako bi se razvila sposobnost vladinih institucija za učinkovito uključivanje u politički dijalog.

 

Za više informacija o tekućim aktivnostima, molimo Vas da posjetite našu Facebook i tweeter!