Državni službenici imaće priliku da se upoznaju sa primjerima dobre prakse i da uče iz iskustva drugih u okviru studijskih putovanja.


 

 

Projekat CBGI predviđa slijedeće posjete :

 

 

  • Studijsku posjetu Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske kako bi se upoznali sa hrvatskim modelom saradnje između vladinog i nevladinog sektora
  • Studijsku posjetu Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom kroz prezentaciju srbijanskog modela saradnje između vladinog i nevladinog sektora.
  • Studijsku posjetu Vladi Crne Gore kroz prezentaciju crnogorskog modela saradnje između vladinog i nevladinog sektora
  • Studijsku posjetu Vladi Makedonije kroz prezentaciju makedonskog modela saradnje između vladinog i nevladinog sektora