Projektni tim čine stručnjaci koji imaju dugogodišnje isksutvo u jačanju kapaciteta u oblasti civilnog društva i institucija vlasti.

 


Mr.sc. Goran Žeravčić
Vođa tima

 

Goran Žeravčić je stekao dugogodišnje iskustvo radeći kao projekt direktor i tim lider na projektima Evropske unije (EU) (konkretnije na projektima pružanja tehničke pomoći), te posjeduje odlično poznavanje procedura nabavke i primjene pravila, kao i propisa servisnih projekata Delegacije EU.

 

Posjeduje značajno iskustvo u radu u regiji Zapadnog Balkana, te izuzetno razumijevanje administrativnih struktura u Bosni i Hercegovini (BiH), naročito onih koje su uključene u suradnju sa Delegacijom Evropske unije u BiH, a odnose se na oblast programiranja i provedbi IPA programa pomoći.

 

Kao stručnjak za oblast jačanja kapaciteta i razvoja civilnog društva, bio je odgovoran za realizaciju projekata koji su imali za cilj pružanje usluga tehničke pomoći velikom broju javnih institucija, nevladinih institucija i organizacija u području institucionalnih kapaciteta, razvoja civilnog društva, razvoja institucionalnih mehanizama za politički dijalog, analizu politika, te reformu javne uprave.

 

Izravno je bio odgovoran za razvoj i provedbu više od 60 projekata koji se odnose na razvoj civilnog društva, politiku dijaloga, kao i razvoja institucionalne izgradnje kapaciteta.

 

Direktor je kompanije Kronauer Consulting d.o.o Sarajevo i predsjednik uprave Kronauer Consulting Group, te je doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sa doktorskom disertacijom „Uloga civilnog društva u procesu stabilizacije i pridruživanja u zemljama zapadnog Balkana“.

 

Autor je velikog broja studija, analiza i publikacija u oblasti razvoja civilnog društva u BiH:

 

- "Civilno društvo u BiH", Kronauer Consulting Publishing, Sarajevo, maj 2009.;

- Uloga općine u SAP i apsorpcija sredstava iz predpristupnog fonda", Gradačački Glasnik-časopis za kulturu historije (Vol. 25 godina XII), Gračanica, 2008.;

- "Analiza institucionalne suradnje između vlade i nevladinog sektora u BiH", Kronauer Consulting Publishing, Sarajevo, oktobar 2008; kao i

- "Civilno društvo u BiH" Kronauer Consulting Publishing, Sarajevo, 2009.


Dragan Golubović
Pravni Ekspert

 

Dr. Dragan Golubović jedan je od najistaknutijih stručnjaka za neprofitno pravo u regiji zapadnog Balkana i jedan od vodećih evropskih stručnjaka u toj oblasti. U okviru bogatog radnog iskustva, Golubović posjeduje vise od decenije iskustva u procesu izrade i provedbe zakona, kao i propisa relevantnih za razvoj poticajnog pravnog i poreznog okruženja za organizacije civilnog društva i sudjelovanje građana u političkom dijalogu. Također posjeduje relevatno iskustvo u izradi i provedbi institucionalnih mehanizama suradnje između vlasti i organizacija civilnog društva.

 

Kao viši pravni savjetnik, učestvovao je u dizajniranju i provedbi projekata namijenjenih stvaranju pravnog, poreznog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnog društva u Evropi, te je učestvovao u pružanju podršku tehničke pomoći vladama i ostalim dionicima u procesima izrade zakona, propisa i kodeksa relevantnih za razvoj poticajnog poreznog, pravnog i institucionalnog okruženja za organizacije civilnog društva, kao i u procesu osiguravanja konzistentne provedbe zakona i regulativa koje utječu na organizacije civilnog društva.

 

Posjeduje cjelovit uvid u ustavno-pravni poredak BiH, kao i dugogodišnje iskustvo u radu sa vladinim dužnosnicima i lokalnim organizacijama civilnog društva. Radno iskustvo je sticao na radu u BiH, kao i u regionalnim zemljama Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji, Sloveniji, ali i u Češkoj republici, Mađarskoj, Estoniji, Latviji, Litvi, Poljskoj i Slovačkoj.

 

Dr. Golubović posjeduje dvije master diplome iz oblasti prava, kao i titulu doktora nauka u oblasti pravnih nauka.


Nermin Podžić
Ekspert za odnose sa javnošću i informativne kampanje

 

Nermin Podžić posjeduje dugogodišnje iskustvo u oblasti komunikacija i informiranja javnosti. Njegova stručnost se temelji na području PR komunikacija i marketinga.

 

Iskustvo je stekao na realizaciji brojnih marketinških, informativnih i drugih javnih kampanja, organizaciji i realizaciji javnih događaja, na radu na razvoju i provedbi komunikacijskih strategija, planova i aktivnosti itd. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo rada na realizaciji PR projekata za EU, OSCE, kao i drugih međunarodnih organizacija.

 

Posjeduje izvrsne odnose sa medijima u BiH, kao i u regionu. Također, posjeduje izvrsno poznavanje EU integracijskih procesa, kao i izazovima sa kojima se suočavaju zemlje koje imaju aspiraciju da postanu zemlje članice EU.

 

Podžić je diplomirani magistar međunarodnih odnosa i ekonomske diplomatije. Titulu je stekao diplomiravši na temu "Vanjska politika Evropske unije; Odnosi s BiH ".

 

Tečno govori u Bosanski; Hrvatski; Srpski jezik, kao i francuski i engleski.


Zlatan Mulabegović
ICT ekspert

 

Zlatan Mulabegović je stekao iskutvo u oblasti ICT tehnologije, radeći na projektima opće analize sistema i razvoja informacijskog sistema. Posjeduje skoro dvije decenije iskustva u području razvoja informacijskih sistema i ICT tehnologije.

 

Iskustvo je također stekao u oblastima projektiranja službenih registara, baza podataka, kao i javno dostupnih sistema za upravljanje informacijama u javnoj upravi, statističkih software, e-vlada rješenja itd.

 

Mulabegović posjeduje izuzetno bogato iskustvo u razvoju tehničke specifikacije za IT upravljanje informacijskim sistemima, te bazama podataka u skladu s EU standardima nabave (PRAG).

 

Pored navedenog, posjeduje iskustvo i u pružanju ICT tehničke pomoći i usluga za klijente partnere, prilikom provedbe projekata financiranih od strane međunarodnih organizacija (EU, UNDP, GIZ, itd).

 

Diplomirao je IT tehnologije na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Tečno govori u Bosanski; Hrvatski; Srpski jezik, kao i engleski.


Anida Drljević

Event manager

Anida Drljević posjeduje višegodišnje iskustvo iz oblasti organiziranja događaja, koje je stekla radeći na organizaciji različitih konferencija, događaja i sličnih aktivnosti. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo rada u administraciji, posebno u oblasti koordiranja projekata u nevladinom sektoru.

 

Pored navedenog, posjeduje znanje i sveobuhvatno razumijevanje procedura nabavki Evropske Komisije (PRAG), kao i implementaciju pravila i propisa koji se odnose na programiranje i implementaciju CARDS i IPA programa. Također, poznaje procedure i pravila pisanja projekata „LOD“ metodologije.

 

Drljević je učestvovala u implementaciji nekoliko istraživanja na temu civilnog društva, demokratije, te procesa integracije i pridruživanja EU.

 

Diplomirala je na anglo-američkom Univerzitetu u Pragu. Trenutno završava master studije u Centru za interdisciplinarne studije, smjer Evropske studije (program dvojne diplome Univerziteta Sarajevo i Univerziteta Bologna).

 

Tečnog govori Engleski jezik, te posjeduje radno znanje iz Njemačkog i Španjolskog jezika.