TRENING "Jačanje kapaciteta državnih službenika za komunikaciju s civilnim društvom"

 

 

             Modul 1. Prezentacija : Goran Žeravčić

             Modul 2. Prezentacija : Tarik Jusić

             Modul 3. Prezentacija : Tarik Jusić

             Modul 4. Prezentacija : Srđan Staletović

             Modul 5. Uvodna prezentacija : Miloš Đajić

             Modul 6. Prezentacija : Dejan Bizinger

 


 

 

KONFERENCIJA "Efikasna komunikacija u javnoj upravi"

 

 

          Prezentacija : Cormac Smith, PR manager, opstina Westminster (Velika Britanija) 

 

          Prezentacija : Merje Meisalu, ekspertica za komunikacije u Parlamentu Estonije

 

          Prezentacija : Kate Coyer, Center for Media and Communications Studies (CMCS),  Budimpešta, Mađarska

 

          Prezentacija: Thorvaldur Gylfason, bivši clan Ustavnog vijeća, Univerzitetski profesor Ekonomije, Island

 

          Prezentacija: Vuk Vujnović, generalni sekretar South East Europe Public Sector Communication Association (SEECOM), Crna  Gora

 

 


 

PRIRUČNICI

 

 

             Autori : Dr. Merdža Hanjalić-Plahonjić i Mr. Goran Žeravčić

 

             Centar za istrazivanje politike suprostavljanja kriminalitetu - CPRC

 

 

 


 

TRENING "Javne politike"

 

             Modul 1. Prezentacija : Snježana Ivandić Ninković

 

             Modul 2. Prezentacija : Snježana Ivandić Ninković

 

             Modul 3. Prezentacija : Snježana Ivandić Ninković

 

            Modul 4. Prezentacija : Snježana Ivandić Ninković 

 


 OKRUGLI STOLOVI

 

             Prezentacija : Dijana Komosar

 


 

 STUDIJSKA PUTOVANJA

 

 

E-participacija u Estoniji 

 

 

 

  • Internet Voting in Estonia 
  • Prezentacija : Priit Vinkel. Estonian National Electoral Committee, Head of Elections Department Chancellery of Riigikogu

 

 

 

 

Institucionalni mehanizmi participativne demokratije u Francuskoj

 

 

             Prezentacija: Christian Leyrite, Nacionalna Komisija za Javno Debatu (CNDP)

 

 

          Prezentacija: Michel DoucinSavjet za Socijalna, Ekonomska i pitanja vezana za Okolis (CESE)

 

             Prezentacija : Marie Renne, Ministarstvo za Ekologiju, Okoliš i Održivi razvoj

 

             Prezentacija Web platforme Francuske javne uprave, Direction de l'Information Légale et Administrative (DILA)

 

 

Reforma javne uprave u Velikoj Britaniji : Otvorena demokratija, Dvosmjerna komunikacija

 

             Prezentacija : Amy Wagner, Trenerica Governement Digital Service (GDS)

 

             Prezentacija : Anthony Simon, Sef ureda za Digitalne Komunikacije, The Cabinet Office

 

             Prezentacija : Andrew Park, Office for Civil Society, The Cabinet Office

 

             Prezentacija: Beatrice Andrews, Policy Lab, The Cabinet Office

 

             Prezentacija kampanje promocije Velike Britanije u svijetu

 

             Prezentacija Julia Corkey, direktorica za strategije i komunikacije, Opstina Westminster

 


 

PRAVILNICI O JAVNIM KONSULTACIJAMA