Pogledajte audio-video galerije aktivnosti koje su implementirane u okviru projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH".  

 

 


TV1: Samo jedan klik na eRegistar i dobit ćete podatak od 25.000 nevladinih organizacija!

 

Samo jedan klik na http://zbirniregistri.gov.ba/Home/Infoi podatak od 25.000 nevladinih organizacija. Osim tačnog broja registar otkriva i broj registracije, datum registracije, naziv udruženja ili fondacije, adresa, ime osobe ovlaštene za zastupanje i registracioni organ, odnosno gdje je fondacija registrovana. Prvi je korak to u sređivanju opšteg stanja u nevladinom sektoru. eRegistar je nastao uz pomoc CBGI projekta, koji finansira Evropska unija.

 

 


 federalna.ba ▶ u prilogu o eKonsultacijama u procesu programiranja i implementiranja IPA II

 

Riječ je o instrumentu Evropske unije za pružanje pretpristupne pomoći u periodu od 2014. do 2020. godine. Bosna i Hercegovina, zasad, ima mogućnost povlačenja 40 miliona eura godišnje iz fondova EU za područje demokratije i ljudskih prava, reforme javne uprave, azila i migracija, te dodatno 20 miliona eura nakon usvojene državne strategije u oblasti transporta.

 


federalna.ba ▶ u prilogu o EU integracijama i transparentnom odnosu vlasti i NVO


Za proces evropskih integracija u našoj zemlji neophodna je institucionalizovana i trasparentna saradnja vlasti i organizacija civilnog društva. U okviru aktivnosti koje provodi CBGI, zabilježeni su pomaci na nivou Vijeća ministara BiH i Distrikta Brčko.

 

 


«Sporazum o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH je značajan zbog činjenice da je saradnja sa civilnim društvom jedan od kriterija koji se trebaju ispuniti na putu BiH ka Evropskoj uniji, ali i zbog činjenice da saradnja, komunikacija i uključenost civilnog društva u kreiranju javnih politika predstavlja temelje tzv. 'učesničke’ demokratije, kakvoj BiH teži», izjavio je Goran Kučera, stručni saradnik za razvoj civilnog društva pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

 

U dijaloškoj emisiji “Euroimpuls”, emitovanoj na programu BHRT, koju vodi Zana Kurtišaj Džubur, razgovaralo se o detaljima Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH, ali i o budućim planovima Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kao što je izrada Strategije za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Bosne i Hercegovine.

 

Pogledajte razgovor na 13’18”

 

http://www.bhrt.ba/bht1-emisije/euroimpuls/euroimpuls-25-01-2018-2/


Pogledajte prilog RTRS: Potpisan Sporazum o saradnji Vijeća ministara BiH i NVO u BiH

 

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) dr. Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija u našoj zemlji potpisali su danas u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete izgradnji prosperitetnog, pravednog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH.

 

Pored toga, potpisnici su potvrdili svoju opredijeljenost za saradnju u ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji (EU). Sporazum kojim se nastoji kreirati neophodan politički okvir za jačanje učesničke demokratije u BiH korespondira sa zahtjevima EU i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH.

 


Pogledajte prilog FTV: Potpisan Sporazum o saradnji Vijeća ministara BiH i NVO u BiH

 

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) dr. Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija u našoj zemlji potpisali su danas u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete izgradnji prosperitetnog, pravednog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH.

 

Pored toga, potpisnici su potvrdili svoju opredijeljenost za saradnju u ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji (EU). Sporazum kojim se nastoji kreirati neophodan politički okvir za jačanje učesničke demokratije u BiH korespondira sa zahtjevima EU i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH.

 


Pogledajte gostovanje u Dnevniku III, emitovanom na programu Televizije Federacije BiH, na temu:

 

Sporazum o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH, koji doprinosi stvaranju pozitivnog okruženja za razvoj civilnog društva u našoj zemlji.

 


 

Poslušajte emisiju "Ljudska prava" koja je emitovana na Federalnom radiju, na temu:

 

Sporazum o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH, koji doprinosi stvaranju pozitivnog okruženja za razvoj civilnog društva u našoj zemlji.

 

Link: http://www.federalna.ba/bhs/vijest/221934/ljudska-prava-27112017

 

Urednica i voditeljica: Zlata Behram


Pogledajte prilog FTV: Potpisani sporazumi s više od 50 nevladinih organizacija

 

Pod pokroviteljstvom Europske unije u BiH, odnosno putem projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu s predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI) u Brčkom su potpisani sporazumi s više od 50 nevladinih organizacija s područja Brčko distrikta BiH koje žele surađivati s Vladom Brčko distrikta BiH na izgradnji prosperitetnog društva i unaprjeđenju kvalitete života svih građana Distrikta Brčko.

 


Saradnja vlasti s civilnim društvom u procesu izrade i primjene javnih politika dio je političkih kriterija za članstvo u EU

 

Iz ove oblasti dobili smo set pitanja u upitniku Evropske komisije, a odavno koristimo i bespovratna sredstva EU za izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva. No, pored pozitivnih pomaka postoje brojni problemi i prepreke, koji otežavaju uspostavljanje tog dijaloga.

 


Internetski alat za komentarisanje zakona

 

Pogledajte FTV prilog o tome kako BiH ima jedan moderan internetski alat koji u regiji ima još samo Hrvatska, članica Evropske unije. Riječ je o e-konsultacijama - web-aplikaciji putem koje građani, članovi poslovne, akademske zajednice i predstavnici civilnog društva mogu da predlažu i komentarišu zakone u izradi i druge propise BiH.

 

Projekat finansira Evropska unija, a implementira Kronauer Consulting, a cilj je napraviti dodatni iskorak ka evropskoj zajednici.

 

Funkcionalni dijalog i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. Svrha web-aplikacije koju je pokrenulo Ministarstvo pravde BiH je elektronska konsultacija kojom su građani blagovremeno informisani o donošenju odluka vlasti. Više od 500 građana do sada se uključilo u proces javnih konsultacija, a sve veće je učešće predstavnika akademske zajednice. 


Javna rasprava i konsultacije o Prednacrtu Sporazuma o saradnji između Vlade Brčko distrikta i nevladinih organizacija

 

Pogledajte kako je RTRS emitovao prilog o tome kako su se građani, nevladine organizacije, civilno društvo i druge zainteresirane organizacije i pojedinci Brčko distrikta BiH uključili u javnu raspravu i konsultacije i dali svoj doprinos u razmatranju Prednacrta Sporazuma o saradnji između Vlade Brčko distrikta BiH i nevladinih organizacija.

 

U prilogu emitovanom u dijaloškoj emisiji EU i mi, između ostalih, govore gdin. Tomislav Stjepanovic, predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove, gdin. Goran Žeravčić voditelj projekta CBGI.

 

 

Pogledajte prilog o javnom pozivu građanima, predstavnicima nevladinih organizacija, predstavnicima civilnog društva i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i konsultacije i daju doprinos u razmatranju Prednacrta Sporazuma o saradnji između Vlade Brčko distrikta i nevladinih organizacija u Brčko distriktu.

 

 

Prilog je emitovan u okviru emisije "EU i mi" na RTRS.


Građani kreiraju zakone

 

Pogledajte prilog emitovan na dijaloškoj emisiji "EU i mi" na RTRSu, emitovan 16/09/2016 u 16:30 sati. Građani BiH imaju priliku da aktivno učestvuju u izradi zakona i drugih propisa koje donose institucije Bosne i Hercegovine. Web aplikaciju elektronskih konsultacija BiH je uvela prva,među zemljama u regionu koje su na putu evrointegracija, a cilj jeste da građani budu blagovremeno informisani o donošenju odluka vlasti.

 


eKonsultacije - Video tutorijal  

 

Pogledajte i upoznajte se na koji se način možete registrovati i učestvovati u radu eKonsultacija: 

 

 


eKonsultacije - Promotivni video clipovi 

 

Pogledajte verziju sa slikarom

 

 

Pogledajte verziju sa menadzerom

 

 

Pogledajte verziju sa glumcem

 


Vijesti u 7 o eKonsultacijama (NTV Hayat)

 

Pogledajte prilog koji je emitovan u ‪Vijesti u 7 na Hayat TV, a u kojem se između ostalog, govori o ‪eKonsultacijama, te o tome kakve su mogućnosti i koristi od eKonsultacija prezentirane na zvaničnom pokretanju od strane ministra ‪pravde ‪‎BiH, Josipa ‪Grubeše, zamjenika šefa ‪Delegacije ‪EU u BiH, ‪‎Renza ‪‎Daviddija, kao i tim ‪‎lidera ‪CBGI projekta, Gorana ‪‎Žeravčića. 


Dnevnik II (BHT) o eKonsultacijama‎

 

Pogledajte prilog koji je emitovan u ‪‎Dnevniku II na ‪‎BHT ‪‎televiziji, a u kojem se između ostalog, govori o ‪‎eKonsultacijama, te o tome kakve su mogućnosti i koristi od eKonsultacija prezentirane na zvaničnom pokretanju od strane ministra ‪‎pravde ‪BiH, Josipa ‪Grubeše, zamjenika šefa ‪Delegacije ‪‎EU u BiH, ‪‎Renza ‪Daviddija, kao i tim ‪‎lidera ‪CBGI projekta, Gorana ‪‎Žeravčića.
Prilog pocinje na 19' 04".


Euroimpuls o eKonsultacijama

 

Pogledajte prilog koji je emitovan na Euroimpulsu na ‪‎BHT ‪‎televiziji, a u kojem se između ostalog, govori o ‪‎eKonsultacijama, te o tome kakve su mogućnosti i koristi od eKonsultacija prezentirane na zvaničnom pokretanju od strane ministra ‪pravde ‪‎BiH, Josipa ‪‎Grubeše, zamjenika šefa ‪‎Delegacije ‪EU u BiH, ‪Renza ‎Daviddija, kao i tim ‪‎lidera ‪CBGI projekta, Gorana ‪‎Žeravčića.


Radio Federacije Bosne i Hercegovine o eKonsultacijama

 

U emisiji Radija Federacije Bosne i Hercegovine "Ljudska prava", gost Goran Žeravčić, CBGI tim lider govorio je o eKonsultacijama, implementaciji projekta CBGI, o saradnji institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima kao jednom je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava itd. Emisija je emitovana 29 februara 2016 godine. 

 


Radio-Televizija Bosne i Hercegovine o CBGI treningu

 

Pogledajte prilog emitovan u Dnevniku 2 na BHRT, emitovan 18/11/2015 u 19:00 sati. U prilogu se, izmedju ostalog, govori o prvom u nizu treninga na temu «Upravljanje procesom javnih konsultacija u institucijama Bosne i Hercegovine» (BiH), koji se održao od četvrtka, 19. novembra, do petka, 20. novembra 2015. godine, u hotelu Termag na Jahorini.

 


EU i mi o ciljevima CBGI projekta

 

Pogledajte kako je Tamara Curuvija, urednica emisije "EU i mi" na Radio-Televiziji Republike Srpske, objasnila ciljeve CBGI projekta: