Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i više od 70 nevladinih organizacija u BiH potpisan je u okviru projekta kojeg finansira EU.

Opširnije...

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) dr. Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija u našoj zemlji potpisali su danas u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH.

Opširnije...

Sporazum o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH

Opširnije...

U Sarajevu će 30. novembra biti potpisan Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija.

Opširnije...

U Sarajevu će 30. novembra biti potpisan Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija.

Opširnije...

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) je na svojoj 126. sjednici održanoj 26.09.2017. godine usvojilo Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Potpisivanje je zakazano za 30.11.2017. godine u Plavoj Sali Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 15:00 sati.

Opširnije...

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) usvojilo je danas Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija (NVO) u Bosni i Hercegovini kojim se i na praktičan način potvrđuje posvećenost izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH.

Opširnije...

Pozivamo vas na javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetskom financiranju i sufinanciranju programa i projekata Udruženja i fondacija Brčko distrikta BiH.

Opširnije...

Saradnja institucija vlasti sa građanima predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti demokratskih društava.

Opširnije...

Pod pokroviteljstvom Evropske unije u Bosni i Hercegovini (BiH), odnosno EU finasiranog projekta Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH" (CBGI), danas su u Brčkom potpisani sporazumi sa više od 50 nevladinih organizacija sa područja Brčko distrikta koje žele sarađivati sa Vladom Brčko distrikta BiH na izgradnji prosperitetnog društva i unapređenju kvaliteta života svih građana distrikta Brčko.

Opširnije...