Kao nastavak dosadašnje uspješne suradnje u unaprjeđenju transparentnosti rada i uvođenju novih i suvremenijih pristupa u radu uprave, te pripremanju za budući rad na načelima eUprave, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (BiH) je u suradnji s projektom Europske unije: Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za vođenje dijaloga o javnim politikama s civilnim društvom (CBGI projekt), uspostavilo web portal koji omogućava proces predregistracije nevladinih organizacija.

 

Opširnije...

eKonsultacije Direkcije za europske integracije BiH i Ministarstva pravde BiH razvijene su u sklopu projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu s predstavnicima civilnog društva u BiH".

Opširnije...

Skoro dvije godine, građani BiH imaju na raspolaganju savremeni internetski alat gdje na jednostavan način mogu podijeliti svoja mišljenja o pretpristupnim fondovima Evrospke unije i provođenju reformi. Na taj način se promovira strukturalna reforma koja će pomoći u transformaciji i usklađivanju sa standardima EU-a.

Opširnije...

Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i više od 70 nevladinih organizacija u BiH potpisan je u okviru projekta kojeg finansira EU.

Opširnije...

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) dr. Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija u našoj zemlji potpisali su danas u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH.

Opširnije...

Sporazum o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH

Opširnije...

U Sarajevu će 30. novembra biti potpisan Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija.

Opširnije...

U Sarajevu će 30. novembra biti potpisan Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija.

Opširnije...

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) je na svojoj 126. sjednici održanoj 26.09.2017. godine usvojilo Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Potpisivanje je zakazano za 30.11.2017. godine u Plavoj Sali Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 15:00 sati.

Opširnije...

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) usvojilo je danas Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija (NVO) u Bosni i Hercegovini kojim se i na praktičan način potvrđuje posvećenost izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH.

Opširnije...