Završene su prezentacije i javne rasprave o prednacrtu sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Održane su u Sarajevu, Mostaru, Banjaluci i Bijeljini.

 

Ministarstvo pravde BiH pripremilo je tekst sporazuma kojim se utvrđuju jasni principi i prioriteti u saradnji vlasti i nevladinih organizacija u procesu evropskih integracija, a sve u cilju većeg učešća građana i nevladinih organizacija u procesima aktivnog kreiranja i primjene javnih politika.

 

Prednacrt sporazuma je u spomenutim gradovima prezentiran javnosti nakon čega će je uslijedila javna rasprava predstavnika nevladinih organizacija i relevantnih nadležnih institucija BiH.

 

Zahvaljujući prezentacijama i javnim raspravama utvrdili su se jasni principi i prioriteti u saradnji vlasti i nevladinih organizacija u procesu evropskih integracija. Sprovođenjem utvrđenih principa i prioriteta rezultirat će većim učešćem građana i nevladinih organizacija u procesima aktivnog kreiranja i primjene javnih politika.

 

Organizatori događaja su Ministarstvo pravde BiH, Centar za promociju civilnog društva i predstavnici Projekta ''Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom'' (CBGI) kojeg finansira Evropska unija.