Ceremonija svečanog potpisivanja Sporazuma o saradnji između Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BiH) i nevladinih organizacija (NVO) u Brčko distriktu BiH održat će se sutra (6. juna) u 11:00 sati u svečanoj sali hotela "Jelena" u Brčkom.

 

Cilj sporazuma je da uključi sve zainteresirane nevladine organizacije (udruženja i fondacije) koje djeluju na području Brčko distrikta BiH, u saradnju sa Vladom Brčko distrikta, kako bi zajedno radili na izgradnji prosperitetnog društva i unapređenju kvaliteta života svih njenih građana.

 

Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u Vladi Brčko distrikta BiH za "infobrcko.com" je izjavio kako se ideja o ovom sporazumu rodila prije tri godine kada je prethodna administracija, uz pomoć projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI) finasiranog od Evropske unije (EU), uspostavila konkretniju saradnju između NVO sa Vladom Brčko distrikta BiH.

 

"Sprovođenjem sporazuma se očekuju kvalitetni projekti i rješenja, te konačno definisanje pozicije NVO-a u Distriktu. Na ovaj način će one nevladine organizacije koje zaista rade biti prepoznate i nagrađene od Vlade Distrikta BiH", dodao je Blažić.

 

Tekst sporazuma obavezuje Vladu Brčko distrikta BiH da osnuje savjetodavno tijelo koje bi se bavilo nadgledanjem saradnje između Vlade i NVO. Predviđeno je i tzv. jačanje kapaciteta Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

 

"Pored toga, sporazum će doprinijeti boljoj saradnji nevladinih i vladinih organizacija. Naime, sporazum definira obaveze Vlade, i to u domenu stvaranja i jačanja povoljnog ambijenta za razvoj nevladinih organizacija i njihovog učešća u javnim politikama. Transparentnost je također jedan od ključnih elemenata sporazuma, naročito kada je u pitanju dodjela grantova za nevladin sektor", zaključio je Blažić.

 

Javni poziv

 

Iz Vlade distrikta BiH upućen je javni poziv svim zainteresiranim nevladinim organizacijama (udruženjima i fondacijama) koje djeluju na području Distrikta Brčko i koje žele sarađivati sa Vladom Brčko Distrikta na izgradnji prosperitetnog društva i unapređenju kvaliteta života svih građana Brčko distrikta, da sutra pristupe svečanom potpisivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Brčko distrikta i nevladinih organizacija u Brčko distriktu BiH.

 

Sporazuma o saradnji između Vlade Brčko distrikta i nevladinih organizacija u Brčko distriktu je dostupan na web stranici Vlade Brčko distrikta (www.bdcentral.net).

 

Izvor: InfoBrcko.com