Pod pokroviteljstvom Evropske unije u Bosni i Hercegovini (BiH), odnosno EU finasiranog projekta Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH" (CBGI), danas su u Brčkom potpisani sporazumi sa više od 50 nevladinih organizacija sa područja Brčko distrikta koje žele sarađivati sa Vladom Brčko distrikta BiH na izgradnji prosperitetnog društva i unapređenju kvaliteta života svih građana distrikta Brčko.

 

U ime Brčko distrikta BiH sporazum je potpisao gradonačelnik Brčko distrikta BiH, Siniša Milić, dok su ceremoniji prisustvovali i Vladimir Pandurević u ime EU izaslanstva i Goran Žeravčić, vođa tima CBGI projekta.

 

Sprovođenjem sporazuma se očekuju kvalitetni projekti i rješenja, te konačno definisanje pozicije NVO-a u Distriktu. Na ovaj način će one nevladine organizacije koje zaista rade biti prepoznate i nagrađene od Vlade Distrikta BiH.

 

Tekst sporazuma obavezuje Vladu Brčko distrikta BiH da osnuje savjetodavno tijelo koje bi se bavilo nadgledanjem saradnje između Vlade i NVO. Predviđeno je i tzv. jačanje kapaciteta Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

 

Sporazum će doprinijeti boljoj saradnji nevladinih i vladinih organizacija. Naime, sporazum definira obaveze Vlade, i to u domenu stvaranja i jačanja povoljnog ambijenta za razvoj nevladinih organizacija i njihovog učešća u javnim politikama.