Pozivamo vas na javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetskom financiranju i sufinanciranju programa i projekata Udruženja i fondacija Brčko distrikta BiH.

U skladu sa Odlukom o procedurama izrade nacrta zakona i drugih propisa („Sl. Glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 39/7) Radna grupa za izradu Nacrta odluke o budžetskom financiranju i sufinanciranju programa i projekata Udruženja i fondacija Brčko distrikta BiH organizuje javnu raspravu o Nacrtu odluke o budžetskom financiranju i sufinanciranju programa i projekata Udruženja i fondacija Brčko distrikta BiH.

 

Javna rasprava će se održati u četvrtak, 21.09.2017. godine sa početkom u 10:30 sati u prostorijama Omladinskog centra Brčko distrikta BiH, Trg pravde 18.

 

Nacrt odluke možete preuzeti na stranici Vlade Brčko distrikta BiH, gore ili u Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG u zgradi Omladinskog centra Brčko distrikta BiH, Trg pravde 18.

 

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju javnoj raspravi i uzmu aktivno učešće u istoj.