Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) usvojilo je danas Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija (NVO) u Bosni i Hercegovini kojim se i na praktičan način potvrđuje posvećenost izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH.

 

Kako je saopćeno iz službe za informiranje Vijeća ministara BiH, Ministarstvo pravde BiH će sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO objaviti na svojoj web stranici, a zatim će provesti aktivnosti za njegovo potpisivanje sa nevladinim sektorom.

 

Sporazumom je, između ostalog, predviđeno jačanje kapaciteta Sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde BiH, te uspostavljanje savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama.

 

Zaključivanju ovog sporazuma prethodile su javne konsultacije s nevladinim organizacijama i institucijama BiH, koje su provedene od februara do maja ove godine.

 

Vijeće ministara BiH na ovaj način nastavlja aktivnosti na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u BiH i unapređenja institucionalnih mehanizama saradnje. Nevladine organizacije koje mogu pristupiti ovom sporazumu su udruženja i fondacije koje su osnovane suglasno važećim propisima u BiH.

 

Vijeće ministara BiH i predstavnici NVO u BiH ovim sporazumom, između ostalog, potvrđuju opredijeljenost za saradnju na ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji (EU).

 

Podsjećamo da je Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH izrađen i usuglašen uz tehničku pomoć projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI), koji financira Evropska Unija u BiH. CBGI projekt ima za cilj da se usredotoči na razvoj kapaciteta institucija vlasti u BiH, kao i na osposobljavanje državnih službenika da se aktivno i učinkovito uključe u politički dijalog sa predstavnicima civilnog društva u BiH.

 

Više informacija: Saopćenje sa 116. sjednice Vijeća ministara BiH