Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) dr. Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija u našoj zemlji potpisali su danas u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH.

 

Izvor: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

 

Potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete izgradnji prosperitetnog, pravednog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH. Pored toga, potpisnici su potvrdili svoju opredijeljenost za saradnju u ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji (EU).

 

Sporazum kojim se nastoji kreirati neophodan politički okvir za jačanje učesničke demokratije u BiH korespondira sa zahtjevima EU i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH.

 

Usvojen je na sjednici Vijeća ministara BiH 26. septembra 2017. godine, čemu su prethodile četiri javne rasprave sa nevladinim organizacijama u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci i Bijeljini, organizirane uz podršku Centra za promociju civilnog društva, te online konsultacije sa zainteresiranom javnošću putem web stranice www.ekonsultacije.gov.ba, kao i sa institucijama BiH.

 

“Vijeće ministara BiH će nastaviti sa aktivnostima koje su usmjerene ka daljnjem razvitku transparentnih procedura finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija iz budžeta ministarstava i tijela Vijeća ministara BiH, a koji doprinose efikasnijem artikuliranju i primjeni javnih politika iz nadležnosti Vijeća ministara BiH,” izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH, dr. Denis Zvizdić.

 

Nevladine organizacije će u interesu javnosti, korisnika njihovih programa i projekata i donatora transparentno upravljati javnim i drugim donatorskim sredstvima i razvijati mehanizme samoregulacije koji doprinose ovoj praksi.      

 

“Saradnja institucija vlasti s nevladinim organizacijama, kao i sa zainteresiranom javnošću jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Naš cilj je uključiti sve nivoe vlasti u BiH u procese transparentnog i funkcionalnog dijaloga sa građanima i nevladinim organizacijama”, izjavila je tom prilikom ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack.

 

“Funkcionalni dijalog s nevladinim organizacijama, kao i učešće građana u procesu kreiranja i provođenja javnih politika važni su elementi procesa evropskih integracija. Danas, kada BiH, odnosno njene institucije finaliziraju odgovore na Upitnik Evropske komisije, ovaj sporazum ima još veću važnost”, dodao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH.

 

Sporazum je realiziran uz tehničku pomoć EU finansiranog projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu s predstavnicima civilnog društva u BiH”(CBGI).

 

***

 

EU finansira projekt “Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu s predstavnicima civilnog društva u BiH” (CBGI) u iznosu 576,430.00 eura iz sredstava IPA 2012: Program za BiH u okviru IPA komponente tranzicijske pomoći i izgradnja institucija. Za više informacija, molimo Vas da posjetite www.cbgi.ba i CBGI in BiH Facebook stranicu, kao i CBGI Twitter CBGIinBiH