Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i više od 70 nevladinih organizacija u BiH potpisan je u okviru projekta kojeg finansira EU.

 

U okviru projekta kojeg finansira Evropska unija, a čiji je cilj poboljšanje dijaloga između predstavnika vladinih institucija u BiH sa građanima i predstavnicima civilnog društva, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i predstavnici više od 70 nevladinih organizacija u BiH potpisali su 30. novembra u Parlamentarnoj skupštini BiH Sporazum o saradnji.

 

Uz prisustvo šefa Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH ambasadora Larsa-Gunnara Wigemarka i ambasadorice Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack, potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete izgradnji prosperitetnog, pravičnog i demokratskog društva u BiH. U tom će procesu organizacije civilnog društva podržati napore institucija BiH u ispunjavanju uslova za članstvo u Evropsku uniju i približavanju različitih faza ovog procesa građanima.

 

Ambasador Wigemark je u svom obraćanju naglasio da Evropska unija posvećuje veliku važnost doprinosu civilnog društva u procesu evropskih integracija, te da bi ovaj Sporazum mogao postati mehanizam koji će organizacije civilnog društva i građani koristiti za stvaranje bolje zajedničke budućnosti.

 

Ambasador Wigemark je izrazio nadu da će se sličan sporazum potpisati i na drugim novoima vlasti, uključujući i druge nevladine organizacije, uzimajući u obzir važnost učešća civilnog društva u demokratiji i procesima evropskih integracija. “Ovaj sporazum će obezbijediti važnu vezu između građana i vlade i nadam se, omogućiti da se glas javnosti još bolje čuje,” rekao je Wigemark.

 

Projekat “Jačanje kapaciteta državnih institucija za uključivanje u politički dijalog s civilnim društvom u BiH (CBGI) – faza II”, finansira Evropska unija u vrijednosti od oko 570,000 eura. Cilj projekta je usmjeriti se na razvoj kapaciteta državnih institucija u BiH, kao i na osposobljavanje državnih službenika za aktivno i efikasno učešće u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH. Jačanje kapaciteta odnosi se na daljnje poboljšanje dijaloga o ključnim pitanjima vezanim uz razvoj i provedbu javnih politika.