Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija potpisali su danas Sporazum o saradnji

 

Oslobodjenje

 

Potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH.

 

Pored toga, potpisnici su potvrdili svoju opredijeljenost za saradnju ka ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji. Sporazum kojim se nastoji kreirati nužni politički okvir za jačanje učesničke demokratije u BiH korespondira sa zahtjevima EU i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH.

 

- Vijeće ministara BiH će nastaviti sa aktivnostima koje su usmjere daljnjem razvitku transparentnih procedura finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija iz proračuna ministarstava i tijela Vijeća ministara BiH, a koji doprinose učinkovitijem artikuliranju i primjeni javnih politika, kazao je Zvizdić.

 

Rečeno je da će nevladine organizacije u interesu javnosti, korisnika njihovih programa i projekata i donatora, transparentno upravljati javnim i drugim donatorskim sredstvima i razvijati mehanizme samoregulacije.

 

- Saradnja institucija vlasti sa nevladinim organizacijama, kao i sa zainteresiranom javnošću jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Naš cilj je uključiti sve nivoe vlasti u BiH u procese transparentnog i funkcionalnog dijaloga sa građanima i nevladinim organizacijama, istakla je tom prilikom ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack.