Prvi u nizu treninga na temu «Upravljanje procesom javnih konsultacija u institucijama Bosne i Hercegovine» (BiH), održava se od četvrtka, 19. novembra, do petka, 20. novembra  2015. godine, u hotelu Termag na Jahorini.

 

 

191115JahorinaUpravljanjeprocesom019

 

Kao učesnici, državni službenici imaju priliku da nauče i steknu više informacija o razvoju kapaciteta bh. institucija vlasti, te da se dodatno osposobe da koordiniraju procese javnih konsultacija pri donošenju pravnih dokumenata na razini BiH, sa posebnim osvrtom na on-line konsultacije (eKonsultacije). Na ovaj način će se, između ostalog, omogućiti građanima aktivno učešće u proces javnih konsultacija prilikom izrade pravnih propisa i drugih akata.

 

„Zahvaljujući CBGI projektu i Ministarstvu pravde BiH, usvojene su izmjene u Pravilima o konsultacijama u institucijama BiH, gdje je, kao minimalan standard javnih konsultacija, uvedena mogućnost online konsultacija, a koje zapravo predstavljaju najjeftiniji i najtransparentniji način da svaki građanin koji ima internet pristup učestvuje u procesu konsultacija pri donošenju pravnih dokumenata,“ naglasio je Goran Žeravčić, voditelj CBGI projekta.

 

Posebna pažnja se posvetila upoznavanju učesnika radionice sa svim elementima upravljanja procesa javnih konsultacija kao što je učešće javnosti u postupku izrade pravnih propisa i drugih akata, instrumenta e-konsultacije i funkcionalnosti sistema, kao i kreiranje izještaja putem web aplikacije za online konsultacije.

 

Niko Grubešić, pomoćnik Ministra pravde BiH je naglasio kako će: „Uspostava institucionalnih mehanizama omogućiti aktivniji angažman javnosti u kreiranju politike, dok će sudjelovanje javnosti u oblikovanju javnih politika i njihova provedba povećati kvalitetu javnih politika i ojačati državnu odgovornost.“

 

Trening se održava u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI), koji finansira Evropska unija u iznosu od 297,820.00 eura iz sredstava IPA 2012.

 

Foto-galerija dostupna na slijedećem linku, dok je audio-video galerija dostupna na slijedećem linku.

 

Za više informacija, molimo Vas da posjetite www.cbgi.ba i CBGI facebook stranicu, kao i CBGI twitter @CBGIinBiH