Saradnja institucija vlasti sa građanima predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti demokratskih društava.

Opširnije...

Pod pokroviteljstvom Evropske unije u Bosni i Hercegovini (BiH), odnosno EU finasiranog projekta Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH" (CBGI), danas su u Brčkom potpisani sporazumi sa više od 50 nevladinih organizacija sa područja Brčko distrikta koje žele sarađivati sa Vladom Brčko distrikta BiH na izgradnji prosperitetnog društva i unapređenju kvaliteta života svih građana distrikta Brčko.

Opširnije...

Ceremonija svečanog potpisivanja Sporazuma o saradnji između Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BiH) i nevladinih organizacija (NVO) u Brčko distriktu BiH održat će se sutra (6. juna) u 11:00 sati u svečanoj sali hotela "Jelena" u Brčkom.

Opširnije...

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine upućuje javni poziv svim zainteresiranim nevladinim organizacijama (udruženjima i fondacijama) koje djeluju na području Brčko distrikta i koje žele sarađivati sa Vladom Brčko distrikta na izgradnji prosperitetnog društva i unapređenju kvaliteta života svih građana Brčko distriktada pristupe svečanom potpisivanju

Opširnije...

Ministar pravde BiH Josip Grubeša i ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić potpisali su danas Sporazum o tehničkoj saradnji na uspostavljanju sistema razmjene podataka koji se upisuju u registre udruženja i fondacija.

Opširnije...

Završene su prezentacije i javne rasprave o prednacrtu sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Održane su u Sarajevu, Mostaru, Banjaluci i Bijeljini.

Opširnije...

Zahvaljujući web aplikaciji eKonsultacije, svi su u mogućnosti saznati koji su pravni propisi u izradi i učestvovati u njihovom kreiranju

Opširnije...

Bosna i Hercegovina se na temelju očekivanja Evropske komisije (EK) odlučila da na Upitnik, koji smo dobili 9. decembra prošle godine, odgovori do 31. maja 2017. godine, kazali su za Klix.ba iz Direkcije za evropske integracije. U tom smislu mnogo je važna saradnja institucija vlasti s organizacijama civilnog društva i građanima. Funkcionalni dijalog s predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu donošenja javnih politika važan je element procesa evropskih integracija.

Opširnije...

EU potiče na otvoreni dijalog

 

Evropska unija (EU) pridaje veliku važnost doprinosu civilnog društva u procesu evropskih integracija. Kao što je naglašeno u Lisabonskom ugovoru, participativna demokratija je fundamentalni demokratski princip EU, te je stoga i dijalog sa predstavnicima civilnog društva krucijalan.

Opširnije...

Danas je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (BiH) održana prva u nizu prezentacija i javna rasprava o prednacrtu Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH.

Opširnije...