Cilj dvogodisnjeg projekta CBGI je pomoć Vijeću ministara BiH, entitetskim vladama i Vladi Distrikta Brčko u postizanju bolje i produktivnije suradnje sa civilnim sektorom. Projekat je nastavak CIDI II projekta koji je završen u novembru 2012. godine a implementira ga Kronauer Consulting u suradnji s kompanijom Eptisa.

Opširnije...

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija potpisali su danas Sporazum o saradnji

Opširnije...