Konferencija „Institucionalni mehanizmi za učešće organizacija civilnog društva u dijalogu pri izradi javnih politika“ održana je 20. juna 2013. godine u hotelu Evropa u Sarajevu. Konferencija je okupila donosioce odluka iz Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade FBiH i Vlade Brčko distrikta. Cilj konferencije je uspostava dijaloga o iznalaženju najboljeg institucionalnog modela za učešće organizacija civilnog društva u BIH u procesu kreiranja javnih politika. 

Opširnije...

Dvodnevna radionica projekta CBGI na temu „Uloga medija u učešću građana u procesu donošenja javnih politika“ održana je 28. i 29. maja 2013 u hotelu Termag na Jahorini. Cilj radionice, namjenjene urednicima medija iz BIH, bila je inicirati diskusiju sa medijima o jačanju njihovog utjecaja u procesu kreiranja javnih politika u Bosni i Hercegovini, te razmjeniti znanja, iskustva i pozitivne prakse medija u civilnom dijalogu. Radionica je organizirana u tri tematska panela : Civilni dijalog; Mediji i participativna demokracija - Primjeri pozitivne prakse iz regije; Uloga medija u kreiranju javnih politika u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...

Cilj dvogodisnjeg projekta CBGI je pomoć Vijeću ministara BiH, entitetskim vladama i Vladi Distrikta Brčko u postizanju bolje i produktivnije suradnje sa civilnim sektorom. Projekat je nastavak CIDI II projekta koji je završen u novembru 2012. godine a implementira ga Kronauer Consulting u suradnji s kompanijom Eptisa.

Opširnije...

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija potpisali su danas Sporazum o saradnji

Opširnije...