Pozivamo vas da učestvujete na javnoj raspravi o prednacrtu Sporazuma o saradnji između Vijeća/Savjeta ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH (Sporazum), koja će se održati 15.02.2016. godine sa početkom u 10:00 sati, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, sala 1/1, Trg BiH 1, Sarajevo.

Opširnije...

Saradnja institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima jedna je od osnovnih vrijednosti demokratskih društava. Funkcionalni dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu donošenja javnih politika važan je element procesa evropskih integracija.

 

Opširnije...

Projekat „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažovanju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ (CBGI), ima za cilj da se usredsrijedi na razvoj kapaciteta institucija vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH), kao i na osposobljavanje državnih službenika da se aktivno i djelotvorno uključe u politički dijalog sa predstavnicima civilnog društva u BiH.

 

Opširnije...

Saradnja vlasti s civilnim društvom u procesu izrade i primjene javnih politika dio je političkih kriterija za članstvo u EU. Iz ove oblasti dobili smo set pitanja u upitniku Evropske komisije, a odavno koristimo i bespovratna sredstva EU za izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva. No, pored pozitivnih pomaka postoje brojni problemi i prepreke, koji otežavaju uspostavljanje tog dijaloga.

Opširnije...

Na portalima eKonsultacije Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (https://ekonsultacije.gov.ba/) i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine (http://ipa-ekonsultacije.dei.gov.ba/)

Opširnije...

Direkcija za evropske integracije organizovala je radionicu za organizaciju civilnog društva, na kojoj je predstavljen Upitnik Evropske komisije.

Opširnije...

BiH ima jedan moderan internetski alat koji u regiji ima još samo Hrvatska, članica Evropske unije. Riječ je o e-konsultacijama - web-aplikaciji putem koje građani, članovi poslovne, akademske zajednice i predstavnici civilnog društva mogu da predlažu i komentarišu zakone u izradi i druge propise BiH.

Opširnije...

Održana javna rasprava i konsultacije o Prednacrtu Sporazuma o saradnji Vlade Brčko distrikta BiH i NVO U prostorijama Omladinskog centra u Brčko distriktu BiH održana je javna rasprava i konsultacije na temu Prednacrt Sporazuma o saradnji Vlade Brčko distrikta BiH i nevladinih organizacija u Brčko distriktu BiH.

Opširnije...

Pogledajte prilog o javnom pozivu građanima, predstavnicima nevladinih organizacija, predstavnicima civilnog društva i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i konsultacije i daju doprinos u razmatranju Prednacrta Sporazuma o saradnji između Vlade Brčko distrikta i nevladinih organizacija u Brčko distriktu.

 

Opširnije...

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

građanima, predstavnicima nevladinih organizacija, predstavnicima civilnog društva i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i konsultacije i daju doprinos u razmatranju Prednacrta Sporazuma o saradnji između Vlade Brčko distrikta i nevladinih organizacija u Brčko distriktu.

 

Opširnije...