Građani BiH imaju priliku da aktivno učestvuju u izradi zakona i drugih propisa koje donose institucije Bosne i Hercegovine. Web aplikaciju elektronskih konsultacija BiH je uvela prva,među zemljama u regionu koje su na putu evrointegracija, a cilj jeste da građani budu blagovremeno informisani o donošenju odluka vlasti.

Opširnije...

Direkcija za evropske integracije BiH (DEI) je danas službeno predstavila i pokrenula web aplikaciju eKonsultacije u procesu programiranja i provedbe Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II), koja je razvijena u okviru projekta koji finansira EU „Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom” (CBGI).

Opširnije...

Hoće li uvođenje "eKonsultacija" u narednim godinama zaista rezultirati boljim razumijevanjem procesa donošenja i sadržaja pravnih akata i politika u državi, te doprinijeti njihovom kvalitetnijem provođenju i realizaciji planiranih ciljeva, u čemu će se riječ građana i čuti i poštovati?

Opširnije...

Hoće li uvođenje "eKonsultacija" u narednim godinama zaista rezultirati boljim razumijevanjem procesa donošenja i sadržaja pravnih akata i politika u državi, te doprinijeti njihovom kvalitetnijem provođenju i realizaciji planiranih ciljeva, u čemu će se riječ građana i čuti i poštovati?

Opširnije...

"Od sluzbenog pokretanja centralne aplikacije za savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu ekonsultacije.gov.ba, 20. travanja, za sudjelovanje u izradi zakona i drugih propisa registriralo se 378 korisnika za 23 drzavne institucije", kazala je za Fenu glasnogovornica Ministarstva pravde BiH Marina Bakic.

Opširnije...

BiH je prva od zemalja u regiji koje su na putu eurointegracija, a koja je uspostavila tzv. elektronsku demokratiju čime je omogućeno neposredno učestvovanje građana u kreiranju javnih politika i zakonskih rješenja koja donose institucije BiH. Uspostavom aplikacije eKonsultacije građani su dobili mogućnost da "jednim klikom" utiču na različita pitanja od javnog značaja.

 

Opširnije...

Svrha web aplikacija "eKonsultacije" jeste da se građanima, putem interneta, omogući pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesima donošenja određenih pravnih akata, kao i da se osigura pouzdan komunikacijski kanal putem kojeg bi mogli učestvovati u javnoj politici.

Opširnije...


Od službenog pokretanja centralne aplikacije za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću “e-konsultacije.gov.ba” 20. aprila, za učešće u izradi zakona i drugih propisa registrovalo se 378 korisnika za 23 državne institucije, kazala je glasnogovornica Ministarstva pravde BiH Marina Bakić.

Opširnije...


Tomislav Stjepanovic: Pokretanjem web aplikacije eKonsultacije u Bosni i Hercegovini omogućiti će građanima potpuno i pravovremeno informiranje putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata koji će ujedno svima osigurati pouzdan komunikacijski kanal za učešće u kreiranju javnih politika. U svemu ovome uključen je i Brčko distrikt BiH.

Opširnije...

U prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavljena web aplikacija eKonsultacije. Aplikacija koja se koristi u zemljama regiona, kao i u zemljama Europske unije omogućava direktan, interaktivni dijalog između vlasti i građana.

 

Opširnije...