Tvrtka EPRD provodi istraživanje o stanju u nevladinom sektoru, koje treba da doprinese izradi poticajnijeg

okruženja za razvoj civilnog društva u BiH. 

EPRD logo

Opširnije...

Edita Miftari, aktivistica za ljudska prava govori o eKonslutacijama

Opširnije...

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI), 26 aprila 2016 godine, održale su se fokus grupe sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO) i predstavnicima civilnog društva (CD) u našoj zemlji, a na temu izmjene “Pravilnika o konsultacijama u BiH”.

Opširnije...

 

Ovim putem Vas želimo obavjestiti da su u toku eKonsultacije za dva Zakona:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine

i

Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa

Opširnije...

Svrha web aplikacija “eKonsultacije” je da se građanima, putem interneta, omogući pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesima donošenja određenih pravnih akata, kao i da se osigura pouzdan komunikacijski kanal kojim bi mogli učestvovati u javnoj politici.

Opširnije...

U Sarajevu je u srijedu pokrenuta i predstavljena web aplikacija eKonzultacije, koja se koristi i u zemljama regije, EU-a te drugim zemljama, a koja omogućava interaktivni dijalog vlasti i građana.

Opširnije...

Web aplikacija eKonsultacije počela je sa procesom takozvanih elektronskih (internet) konsultacija putem web stranice http://ekonsultacije.gov.ba/

Opširnije...

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI), 25 aprila 2016 godine, održala se radionica u prostorijama Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (BiH), a na temu: Korištenje web aplikacije eKonsultacije.

Opširnije...

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI), 20 aprila 2016 godine održao se okrugli sto na temu: Izmjene i dopune pravila o konsultacijama u Bosni i Hercegovini (BiH).

Opširnije...

Danas je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (BiH) službeno predstavljena i pokrenuta web aplikacija „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba/).

 

Svrha web aplikacija "eKonsultacije" je da se građanima, putem interneta, omogući pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesima donošenja određenih pravnih akata, kao i da se osigura pouzdan komunikacijski kanal kojim bi mogli učestvovati u javnoj politici.

Opširnije...