Svečana prezentacija i zvanično pokretanje web aplikacije eKonsultacije, održat će se 20. aprila 2016. godine, sa početkom u 11:00 sati u u Plavoj sali (I sprat), u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

Opširnije...

Rejan Igor Roić, Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini govori o eKonsultacijama

 

Opširnije...

Elma Bešlić, Programska i administrativna asistentica, American Councils for International Education BiH dijeli svoje mišljenje o eKonsultacijama

Opširnije...

Niko Grubešić, pomoćnik ministra u Sektoru za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i europske/evropske integracije, pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine u intervjuu govori eKonsultacijama, o implementaciji CBGI projekta, o tome kako osigurati i aktivniji angažman građana Bosne i Hercegovine u kreiranju javnih politika.

 

Opširnije...

Goran Kučera, Stručni savjetnik za razvoj civilnog društva, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dijeli svoje mišljenje o eKonsultacijama

Opširnije...

Bosna i Hercegovina je zapravo jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja bi ubrzo mogla dobiti mogućnost elektronske demokratije, kojom će zainteresovana javnost moći uticati na poboljšanje kvaliteta javnih politika u BiH.

 

Voditelj CBGI projekta, Goran Žeravčić u intervjuu za web portal cbgi.ba govori o implementaciji projekta, budućim koracima, kao i o važnosti ispunjenja ciljeva CBGI projekta za građane Bosne i Hercegovine, ali i za Evropski put Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Vildan Hadžihasanović, Viši stručni savjetnik u sektoru za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine govori o eKonsultacijama:

Opširnije...

Implementacija CBGI II projekta se nalazi u fazi testiranja aplikacije budućeg online portala eKonsultacije. Istovremeno se održavaju i obuke službenika za korištenje portala eKonsultacije.

Opširnije...

U narednom periodu Vam donosimo seriju tzv. Vox Populi gdje će budući korisnici, a kasnije i građani dati svoje mišljenje o eKonsultacijama.

Opširnije...

Crna Gora je među vodećim zemljama Zapadnog Balkana kada je u pitanju razvijenost elektronske participacije građana i privrednih subjekata u procesu komunikacije sa državnom upravom.

Opširnije...