Mrežni portal http://inepa.si/e-participacija.si/ predstavlja jedinstvenu ulaznu tačku za e-saradnju građana Slovenije. Samo jednim klikom, građani mogu doći do odgovora na različita pitanja od javnog značaja na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou.

Opširnije...

Općina Jablanica je prva u Bosni i Hercegovini koja je uspostavila Sistem 48, kao efikasan odgovor na probleme građana i koji je na raspolaganju 24 sata dnevno. 

Šta je zapravo Sistem 48?

Opširnije...

Da li ste znali da e-Participacija pomaže građanima da aktivno učestvuju u političkim tokovima? Pomaže i u stvaranju politika, što omogućava da se lakše razumije proces donošenja odluka. Kako? Zahvaljujući informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT).

Opširnije...

Koliko je važno učešće građana u procesu online konsultacija govori činjenica da sve zemlje u regionu intezivno rade kako bi prilagodile svoje informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) građanima, te ih na taj način ohrabrile da se aktivno uključe u procese Javnih rasprava.

Opširnije...

Važnost pitanja koordiniranja procesa javnih konsultacija pri donošenju pravnih dokumenata na razini Bosne i Hercegovine (BiH), sa posebnim osvrtom na on-line konsultacije (eKonsultacije), ne samo da je prepoznalo 60-ak učesnika prve radionice, već i mnoštvo predstavnika medijskih kuća u BiH. 

Opširnije...

 

Prvi u nizu treninga na temu «Upravljanje procesom javnih konsultacija u institucijama Bosne i Hercegovine» (BiH), održava se od četvrtka, 19. novembra, do petka, 20. novembra  2015. godine, u hotelu Termag na Jahorini.

 

Opširnije...

Prva u nizu obuka na temu «Upravljanje procesom javnih konsultacija u institucijama Bosne i Hercegovine», će se održati od četvrtka, 19. novembra, do petka, 20. novembra 2015. godine, u hotelu Termag na Jahorini.

Opširnije...

Prva u nizu obuka na temu «Upravljanje procesom javnih konsultacija u institucijama Bosne i Hercegovine», će se održati od četvrtka, 19. novembra, do petka, 20. novembra 2015. godine, u hotelu Termag na Jahorini.

Opširnije...

Predstavljanje publikacija „Politički dijalog između javnih institucija i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ i „Analiza postojeće prakse saradnje vladinih institucija sa organizacijama civilnog društva“  koje se organizuje u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI), će se održati u srijedu, 18. februara 2015. godine s početkom u 12:00 sati u EU Info centru (Delegacija EU u BiH, Skenderija 3a) u Sarajevu.

 

Opširnije...

Predstavnici vladinih institucija sa svih razina Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici brojnih organizacija civilnog društva koje djeluju u BiH učestvovali su na prezentaciji publikacije “Priručnik za transparentno finansiranje organizacija civilnog društva prema standardima Evropske unije», koja je održana 16.02.2015 godine u prostorijama EU Info Centra, u Sarajevu. Autori priručnika su Dr. Merdža Hanjalić-Plahonjić i Mr. Goran Žeravčić.

Opširnije...