Predstavljanje publikacija „Politički dijalog između javnih institucija i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini“ i „Analiza postojeće prakse saradnje vladinih institucija sa organizacijama civilnog društva“  koje se organizuje u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI), će se održati u srijedu, 18. februara 2015. godine s početkom u 12:00 sati u EU Info centru (Delegacija EU u BiH, Skenderija 3a) u Sarajevu.

 

Opširnije...

Predstavnici vladinih institucija sa svih razina Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici brojnih organizacija civilnog društva koje djeluju u BiH učestvovali su na prezentaciji publikacije “Priručnik za transparentno finansiranje organizacija civilnog društva prema standardima Evropske unije», koja je održana 16.02.2015 godine u prostorijama EU Info Centra, u Sarajevu. Autori priručnika su Dr. Merdža Hanjalić-Plahonjić i Mr. Goran Žeravčić.

Opširnije...

Tema posljednja, dvadesete emisije Izlaz, emitirane 18. decembra 2014. godine na BHTV1, je "Postupanje prema maloljetnim delikventima u krivičnom postupku u BIH". Gosti emisije su Miralem Duranović, federalni inspektor za izvršenje kaznenih sankcija pri Ministarstvu pravde FBiH; Irfan Nefić, načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Kantona Sarajevo; Mr. Samir Suljagić, iz Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo; prof. dr. Elmedin Muratbegović, ekspert, profesor na Fakultet za kriminalistiku Sarajevo; i Alen Zaimović iz organizacije Save the children. 

Opširnije...

Devetnaesta emisija Izlaz, emitirana 4. decembra 2015. godine na BHTV1, posvećena je temi Javne politike prema nacionalnim manjinama. Gosti emisije su Saliha Džuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH; Nedžad Jusić, iz Vijeća nacionalnih manjina BiH,  Vladimir Blaha, iz udruženje „Češka beseda“ i Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i Srđan Dizdarević, ekspert. 

 

Opširnije...

Osamnaesta emisija Izlaz, na programu 20. novembra na BHTV, posvećena je temi osoba sa invaliditetom. Uprkos zakonskim okvirima koji postoje, građani Bosne i Hercegovine sa invaliditetom se osjećaju isključeno iz društva. Zašto je to tako? Gosti emisije su Dobrica Jonjić, pomoćnik federalnog ministra u Sektoru za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata, Fikret ZukoUdruženje slijepih Kantona Sarajevo, Elvira BešlijaSavez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, Dr Žarko Papić, ekspert i Ljubo Lepir, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS iz studija u Banja Luci.

 

Opširnije...

Tema nove dijaloške emisije Izlaz, koja se emitira večeras u 21H na BHTV, je "Dvosmjerna komunikacija u javnom sektoru". Koliko vlast komunicira sa građanima i organizacijama civilnog društva? Zašto je važno prevazići puko informisanje građana i preći u fazu dvosmjerne komunikacije i participacije građana pri donošenju javnih politika? Gosti emisije su: Dražana Lepir, iz udruženja građana "Oštra nula" (ITC Banjaluka), Zlatko Vukmirović, rukovodilac Sektora za odnose s javnošću Parlamenta BiH, Asja Čengić-Kasumović, neovisna konsultantica za PR komunikacije i Goran Žeravčić, ekspert za civilno društvo.

 

Opširnije...

Radionica “Uloga organizacija civilnog društva u kreiranju javnih politika” koja se organizuje u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) održana je 4. i 5. novembra u Banja Luci i Sarajevu.

Opširnije...

Održavanje radionice “Mehanizmi praćenja dodjele sredstava organizacijama civilnog društva” koja se organizuje u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) će se održati 28 i 29 oktobra u Sarajevu (hotel Hollywood) i Banjaluci (hotel Bosna) u trajanju od 9 do 13H.

Opširnije...

Predstavnici vladinih institucija sa svih razina BiH, kao i predstavnici brojnih organizacija civilnog društva koje djeluju u BiH učestvovali su na konferenciji “Efikasna javna komunikacija” koja je održana danas u Hotelu Europe, u Sarajevu. Konferenciju je organizirao projekt “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom (CBGI)” koji finansira Evropska Unija iz programa predpristupne pomoći IPA 2011, a implementira Kronauer Consulting.

 

Opširnije...

Medjunarodna konferencija “Efikasna javna uprava” koja se organizuje u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) održace se 20 oktobra 2014 godine u Hotelu Europe u Sarajevu. 

 

Opširnije...