U okviru realizacije projekta CBGI „Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom“, podržanog od strane Evropske Komisije, održan je trening na temu “Javna uprava 2.0.: Napredna Web komunikacija” u Sarajevu, 7 oktobra 2014, i u Banjaluci 8. oktobra 2014. 

Opširnije...

Saradnja državnih institucija sa civilnim društvom pomaže BiH na putu ka EU, istakao je Ambasador Peter Sorensen, komentirajući usvajanje amandmana na Pravila o javnim konsultacijama koji uspostavljaju zakonsku obavezu konsultacija sa civilnim društvom za sve institucije na državnoj razini u procesu kreiranja javnih politka i donošenja zakonskih akata.

Opširnije...

Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine je na 108 sjednici, održanoj 17.09.2014. godine usvojilo Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u institucijama BiH. Usvajanjem ovih izmjena Pravila o konsultacijama provođenje online konsultacije sa zainteresiranom javnošću u procesu kreiranja javnih politika i donošenja zakonskih akata postaju de jure obveza za sve institucije na državnoj razini.

Opširnije...

U okviru realizacije projekta CBGI, 30. septembra i 1. oktobra, u Sarajevu i Banjaluci, održane su radionice na temu “Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva u Bosni I Hercegovini”Učesnici okruglog stola su državni službenici Vijeća Ministara BiH, te Vlade Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko.

Opširnije...

Projekat „Jačanja kapaciteta institucija vlasti za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom” (CBGI) koji finansira Evropska Unija iz predpristupnih IPA fondova organizirao je polovinom septembra studijsku posjetu Velikoj Britaniji i Francuskoj na temu participativne demokratije i saradnje sa civilnim društvom. Sedam državnih službenika BiH, FBIH, Republike Srpske i Distrikta Brčko imali su priliku upoznati se sa institucionalnim mehanizmima i okvirima za uključivanje građana u proces kreiranja javnih politika.

 

Opširnije...

Pripreme su u toku za početak navjećeg bh. festivala kulture, Sarajevo Film Festivala. Koliki je značaj ovog događaja za BiH? Koliko kultura igra ulogu u BiH, a koliko u regionu i zemljama Evropske Unije? Kako se donose kulturne politike i da li se sprovode? Ukratko, sve o odnosu države Bosne i Hercegovine prema kulturi, saznaćete u večerašnjoj emisiji Izlaz na programu u 20H50 na BHTV-u. Gosti emisije su Predrag Mitrović, pomoćnik ministra Kulture i Sporta FBIH, Danijela Pavlović, načelnica Odjeljenja za savremeno stvaralaštvo Ministarstva Prosvjete i Kulture Republike Srpske, Nenad Novaković, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske i ekspertica za kulturne politike Mr. Aida Kalender.

Opširnije...

Bosna i Hercegovina uređuje zakonski okvir za razvoj modela Javno-Privatnog Partnerstva, što je važan ali ne i osnovni kriterij za privlačenje privatnih investicija u projektima pružanja javnih usluga, istišu regionalni CBGI eksperti za JPP, Mihaela Grubišić-Šeba iz Hrvatske i Milija Lazarević, iz Srbije, u intervjuu za novi broj magazina Banke i Business u BiH.

 

Opširnije...

Kako osigurati stabilno finansiranje organizacija civilnog društva u BiH, tema je nove dijaloške emisije Izlaz emitirane na BHTV-u 24. Jula u 23H, u koprodukciji sa EU projektom CBGI. Gosti emisije bili su Goran Kučera, savjetnik ministra Pravde BIH za pružanje pravne pomoći civilnom društvu, Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH i Martina Divjak, ekspertica iz Slovenije.

 

Opširnije...

Majske poplave su potvrdile dramatično stanje zagađenosti rijeka čvrstim otpadom, na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Uprkos alarmantnom stanju, iz godine u godinu, odlaže se izgradnja regionalnih sanitarnih deponija i sistemski pristup rješavanju upravljanja i tretiranja otpada. Koje su potrebe i kako ih riješiti, bila je to tema trinaeste TV emisije "Izlaz" emitirane 17. jula 2014 godine na BHTV-u, u koprodukciji sa EU projektom CBGI. Gosti nove dijaloške emisije bili su Josip Dolušić iz Federalnog ministarstva Okoliša i Turizma, Dragan Nikolić, ekološki inspektor pri Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske, Viktor Simončić, ekspert iz Hrvatske i Mira Stanojević, predstavnica Omorika reciklaže iz Doboja.

 

Opširnije...

U Banjaluci i Sarajevu, 23. i 24. Juna 2014, održane su jednodnevne radionice u okviru trening programa „Jačanje kapaciteta državnih službenika za komunikaciju sa civilnim društvom“ u organizaciji EU projekta CBGI.  Cilj treninga je upoznavanje polaznika sa trendovima u domenu upotrebe Web komunikacija za jačanje odgovornog i efikasnog funkcionisanja institucija vlasti i uspostavljanje dijaloga sa ciljnim grupama, dionicima, i građanima.

Opširnije...